15 de juny 2017

PEIKEA, de l'espectacle Bertrana's: Dos contes i una Aurora.Breu resum en 10 imatges.